Cykl szkoleń dla pracowników ABM

W maju w ABM braliśmy udział w szeregu szkoleń, które miały na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z różnych obszarów. Wśród nich znalazły się ćwiczenia z negocjacji, komunikacji i obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Przypomnieliśmy sobie również zasady ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Szkolenia z negocjacji | ABM Wyposażenie Sklepów

W szkoleniach wzięli udział pracownicy ABM z różnych działów firmy. Część szkoleń była przeznaczona dla osób zainteresowanych, których w rezultacie nie zabrakło.

W szkoleniu z zakresu prowadzenia negocjacji biznesowych i efektywnej komunikacji brał udział nasz Dział Handlowy, Dział Wycen oraz Dział Zakupów. Z racji tego, że za teorią powinna iść praktyka, podczas szkoleń nie brakowało ćwiczeń organizowanych w grupach.

Kolejne szkolenie dotyczyło doskonalenia obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Swoje umiejętności szlifowało pięć grup, podzielonych według poziomu zaawansowania. Szkolenie każdej grupy było rozłożone na dwudniowe bloki.

Ochrona przeciwpożarowa i pierwsza pomoc

Po szkoleniach ściśle zawodowych przyszedł czas na przypomnienie zasad z zakresu bezpieczeństwa. W efekcie dowiedzieliśmy się jak postępować w razie pożaru oraz jak udzielić pierwszej pomocy przed przyjazdem służb medycznych.

Po omówieniu ogólnych zasadach postępowania w razie pożaru zapoznaliśmy się instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Następnie przypomnieliśmy sobie rozmieszczenie systemu ostrzegawczego w firmie i sposób obsługi sprzętu przeciwpożarowego. Odwiedziliśmy również miejsce zbiórki do ewakuacji. Szkolenie odbyło się w siedzibie ABM oraz w zakładzie produkcyjnym.

Na szkoleniu przeprowadzonym przez ratowników medycznych ćwiczyliśmy udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. To czynności, które mogą uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Na fantomie ćwiczyliśmy między innymi obsługę urządzenia AED, które w połączeniu z resuscytacją przywraca prawidłowy rytm serca. Przypominamy, że defibrylator znajduje się na głównej klatce schodowej na II piętrze w budynku ABM w Krakowie. Dodatkowo zorganizowaliśmy szkolenie przypominające dla osób chcących odświeżyć swoją wiedzę z tego zakresu.

Wierzymy, że zdobyta wiedza przełoży się na jeszcze większy komfort naszych Klientów.

Wróć
Post Thumbnail