Wyróżnienie w Plebiscycie TADEK

Plebiscyt TADEK wyróżnia partnerów i instruktorów wspierających ZHP Chorągwi Krakowskiej. Pani Prezes ABM, Mirosława Morawska, odebrała tytuł „Najlepszego Instruktora 2021 roku” w kategorii „Partner”.

Plebiscyt TADEK

TADEK, czyli Tradycyjna Akademia Dla Extra Kadry to wydarzenie organizowane przez ZHP Chorągiew Krakowską. Ma ono na celu wyróżnienie najlepszych małopolskich instruktorów, którzy czynnie angażują się w całoroczną pomoc podczas wydarzeń lub aktywnie wspierają działalność jednostki.

Związek Harcerstwa Polskiego wyłonił laureatów kategorii „Partner” 23 kwietnia 2022 roku. Podczas gali 9. edycji Plebiscytu TADEK, w Nowohuckim Centrum Kultury, przyznano statuetki oraz dyplomy.

Tytuł Najlepszy Instruktor 2021

Jak podaje Regulamin plebiscytu, nominowanymi w kategorii „Partner” mogą być osoby, firmy lub instytucje wspierające ZHP Chorągiew Krakowską, jej hufce lub agendy. W plebiscycie wyróżniono laureatów 10. kategorii, w tym właśnie kategorii „Partner”. Są to osoby, które w codziennej działalności wykazują się inicjatywą i postawą godną naśladowania.

Podczas tegorocznych laureatów tytułu „Najlepszego instruktora” znalazła się Pani Prezes ABM.

Szerzej o naszych działaniach w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu pisaliśmy tutaj:
https://abm.eu/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-w-abm/

Wróć
Post Thumbnail